Учитељ

СВЕСКА 4. — БЕОГРАД 1894. ПОВБЕШЊВАР — ГОДИНА ХУМ.

УЗМИ Бб

ПЕДАТОШКО- КЊИЖЕВНИ ДИСТ

0 ДИСЦИПЛИНИ или КАКО ЋЕМО ДА ОДРЖИМО РЕД У школи

(Из Методике Ј. Миодраговића, професора учитељске школе у Београду).

Без реда нема рада. Само у реду рад. Сва деца морају да седе лепо, да мирују и да слушају шта наставник говори или предаје. Ако макар једно дете ради нешто друго, п не пази, онда то није само штета за њега, него и за друге. Јер не само што оно неће знати оно што треба да научи, него оно смбће и другој деци и настави, те за то не може ни бити успешнога рада у школи. Најбоља или идеална је дисциплина онда, кад се сва деца претворе као у једно око или ухо, а наставник свима ученицима, говори као једноме. Што се више поједина деца издвајају из ове целине или заједнице, па раде нешто друго, то је дисциплина, гора. ј

Да бисмо увели добар ред или створили добру дисциплину, ваља децу још из почетка навикавати: да седе мирно, да разговарају полако, и да пазе на оно што им наставник говори, т. ј. да слушају. Неприродно је, и скоро немогућно, закратити деци одмах, да не говоре ништа.

УЧИТЕЉ 12