Учитељ

СВЕСКА 9.

— БЕОГРАД 1895. ЈАНУАР — година ху.

О ПЕДАТОШКОКЊИЖЕВЕИ ДИСТ

УСПРАВНО ПИСАЊЕ У ОСНОВНОЈ КОЈИ (ЧИТАНО НА ПОЖАРЕВАЧКОМ УЧИТЕЉСКОМ ЗБОРУ).

(СВРШЕТАК) |

На реду је да се упознамо са разлозима, који говоре у прилог усправног писања, а тако. исто и са онима, који су му противни. | |

Разлози за усправно писање могу се поделити на хигијенске и педагошке. |

Хигијенске разлоге изнели су чувени лекари у Ба Вропи и они се своде на правилно држање трупа, руку и правилан положај очију при писању. Такво правилно држање озих органа могућно је, веле они, само при усправном писању. Да изневемо те разлоге појединце.

Што се тиче очију, ту је чувени лекар Елингер предложио, а главни скуп лекара у Штрасбургу утврдио ове мисли:

„Разговетно можемо нешто ла видимо, кад је положај очију обичан. Ако гледамо асиметрично: у страну Горе и доле, онда се неједнаким умором очних мишића стварају двоструки ликови. Природни нагон, или навика на праве ликове, гони писара да се при погрешном држању хартије сагиње и искриви, те и главу окреће да је намести у положај, како би задовољио своје очне

УЧИТЕЉ ; · “