Учитељ

СВЕСКа ћ -- ВЕОГРАД 1895. СЕПТЕМВАР — година Ху,

УЧИТЕЉ

У ЕД ПР РЕН

ПРВА ПОТРЕБА УЧИТЕЉСКА

Кад прочитате овај наслов, ви ћете без сумње с нестрпљењем похитати да видите: која јето данас најпреча потреба учитељска. Помислићете, да то није већа, јача спрема, коју учитељи ваља да изнесу из школе у којој се спремају. Помислићете, да то није „ослобођење основне школе од учитељица“, које веле, немају довољно спреме и не могу да врше свој задатак школски онако као њихови другови у послу, учитељи. Запитаћете се, да то није повишица плате, или барем урачуњење у сталну плату станарине, која би се одузела од општана, те да легну спорови између учитеља и општина око тога. Рећи ћете, да то нису, може би' зграде школске, које су данас у нас никаке, а и хи:ијенски и педагошки захтеви неодложно траже да се оне подижу што више и боље. Помислићете и да то није набавка учила и потреба школских, која још у нас није уређена и млого омеће рад школски, или школска градина (башта), без које се наш земљораднички народ не може упутити у рационалнијој земљорадњи, а без чега опет неби могао опстати у културној борби. Најпосле, можете рећи: то је књижевност наша за децу и учитеље, од којих је прва одвећ мала и неразвијена а

УЧИТЕЉ џ 1