Учитељ

СВЕСКА 9. — БЕОГРАД 1896. ЈАНУДР — ГОДИНА Ху.

УЧИТЕЉ

ПЕДАТОШКОКЊИЖЕВНИ ЛИСТ

МОЗАК И ДУША ПСИХОЛОГИЈСКА РАСПРАВА Вилхелта Вунта. (НАСТАВАК)

Пре четрдесет година нашао је бечки анатом Лудвик Тирк (ТитКк), да код извесних случајева узетости покрета један ред живчаних кончића, који се може пратити од предње половине кичмене мождине до мозга, поступно нестаје, ато се очито да подвести под општи Физиологијски закон, по ком органи, који се не вежбају, губе своју нормалну текстуру и напослетку пропадају. Даље је испитивање овога посматрања показало, да ти живчани кончићи иду пут одређенога места мождане коре, које се находи у теменој области, у месту тако званих средишних вијуга. Двадесет година после тога покушала су, независно један од другога, два Физилога, у Немачкој #7210, у Енглеској Кеггтег, да пронађу, каково дејство има електрично дражење мождане површине код животиња. Поред посматрања, која се нису слагала, нашао је и један и други, да дражење извесних тачно одређених места изводи покрете мишића на супротној страни и да наступају поремећаји у тој групи мишића, ако се уклоне она места мождане коре. Када се на мајмуну, чија је површина мозга по свом распореду нај-

УЧИТЕЉ 31