Учитељ

У ГЕЈ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Излази месечно у свескама од 9—6 табака

ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ: Београд, октобар За чланове Учитељског

Удружења 5 динара, а за

|

Претплата се шаље бла- 19], А 10 дин. годишње. 5 а срп. школе ван грагајнику Главнога Одбора, Ов || Го ХИ вица Србије 10 круна а за а рукописи уреднику 1 Д. та. учитеље 6. круна год. Власник, за УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ. УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

ГОВОР МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ

ГОСПОДИНА ЈОВАНА ЖУЈЕВИЋА НА ХУП УЧИТЕЉСКОЈ СКУПШТИНИ 22, АВГУСТА 1910. Гг. У БЕОГРАДУ.

Госпође м Гостодо!

Дужност ме је довела у ваше друштво, а ја осећам сада да ми је ова пријатна.

Мило ми је што се налазим у средини трудбеника, који по. стављају прве темеље умнога развића народнога, од чијег дакле рада зависи народно даље напредовање у свима правцима. Мило ми је што ми се дала прилика да учествујем на збору у коме се осећа колективна душа српског учитељства и желео сам да у овом моменту — макар за најкраће време — и моју душу у њој стопим. На жалост — ваљда због неких неспоразума, — видимда, — у овом тренутку манифест душе учитељске не излази врло хармонично. Али се надам да ће се сагласност постићи врло брзо можда, још данас после подне кад приступите послу а зацело сутра пре подне -—— када будемо полагали темеље Учитељскоме Дому.

Обичај је да Министар Просвете у овој прилици држи говор. Тај обичај ја нећу злоупотребити. Јер мени, првом не би било право, да још више окрњим од онога времена, које је тако ограничено и за ваше обичне скупове а нарочито за ову скупштину, чији дневни ред ездржи најбитнија питања о будућности народне просвете. У првом реду имам да изразим моју захвалност срп-

Учитељ 4