Учитељ

УЧИТЕОБ

ОРГАН УЧИТЕЉ, УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Излази месечно у све- ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ:

скама од 5—6 табака Београд, фебруар 19 Удружења 5 динара, а за 1. остале 10 дин. годишње.

Претплата се шаље бла-

гајнику Главнога Одбора, Св. МГ Год. ХХХ а рукописи уреднику ; 7 ;

За српске школе ван граница Србије 10 круна, а

| За чланове Учитељског | | за учитеље 6 круна год.

Власник за Учитељско УДРУЖЕЊЕ, УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА ВОО.Р ВЕБ СО БКОЈИЋ У РОШ БЛАГОЈЕ ВИ Ћ УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

4. ФЕБРУАР 1912. ГОДИНЕ.

У Историји српскога народа значајан је мес. фебруар, јер су се у њему догодила 3—4 знатна догађаја у прошлости, а и ове године било је нешто што се — истина — не може мерити са овим догађајима, али ће ипак бити од великог значаја, по будућност наше отаџбине, ако буде увиђавности и пажљивости код наших државних управљача, а у вредноћу и слогу учитеља не сумњамо. У њему ће учитељи и учитељице, без разлике доба и политичке поделе, одржати у целој Србији, своје учитељске зборове на којима су, конкретним фактима, очигледно, у присуству најотменијих грађана и пријатеља народне просвете, представили: лоше стање наше основне школе, узроке њених недовољних резултата, немар општинских и државних власти, па и саме врховне просветне управе, према оваком стању школе и неповољно материјално стање учитеља; па су потражили свему томе лека и начина за поправку.

Унапред знамо да ће многи малоумник и непромишљеник, кад прочита или чује ово, одмахнувши главом, у себи или гласно рећи: „Хм! — Море се јежи. Планине се тресу. Родио се... миш!! Чуднога ми чуда! Не ваља школско уређење, позвани не старају се довољно о школама, рђав учитељски положај, учитељи то јавно манифестују и траже поправку свега, и то ми је нешто важно! Гледај посла, Бога ти!

УЧИТЕЉ 31